PRUP Regionaal Bedrijventerrein Oudenaarde ‘on hold’

Op 28 maart 2018, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening

Tijdens de provincieraadszitting van 28 maart jl. werd door de gedeputeerde een toelichting gegeven over het PRUP Regionaal Bedrijventerrein Oudenaarde en het PRUP Coupure. Het stadsbestuur van Oudenaarde zou naar verluidt het Actiecomité tegen de uitbreiding van bedrijventerreinen op de hoogte gebracht hebben van de stopzetting van het planproces van het PRUP Regionaal Bedrijventerrein Oudenaarde. Uit de toelichting van de gedeputeerde blijkt echter dat er geen formele beslissing genomen is om het planningsproces stop te zetten. Het onderzoek zal op vraag van de gemeenteraad van Oudenaarde wel anders ingevuld worden en het plan-MER is voorlopig ‘on hold’ gezet.

Het PRUP Coupure werd eind vorig jaar voor de zoveelste keer vernietigd door de Raad van State maar ondertussen zijn daar reeds heel wat bedrijven gevestigd en deze bedrijven zullen daar hopelijk ook kunnen blijven. Teneinde juridische zekerheid te krijgen zal door de provincie een nieuw planproces opgestart worden’, verduidelijkt provincieraadslid Paul Carteus. Concreet zal een behoeften- en alternatievenonderzoek gevoerd worden om tot de meest geschikte locatie voor het aandeel regionale bedrijvigheid in Oudenaarde te komen. Een dergelijk onderzoek werd reeds opgestart in functie van het PRUP Regionaal Bedrijventerrein Oudenaarde maar niet voor het PRUP Coupure. Het onderzoek zal gebundeld worden en uitgevoerd worden door een studiebureau.-

De plannen inzake het aansnijden van bijkomende industriegrond worden dus bijgestuurd maar zijn nog niet van de baan. Voor onze fractie is het belangrijk dat er juridische zekerheid komt voor de bedrijven die zich gevestigd hebben op het Bedrijventerrein Coupure. Dat Bedrijvenpark is bijna helemaal volgebouwd en we kanten ons tegen de afbraak van de bedrijven. We zijn van oordeel dat eerst de beschikbare gronden moeten opgebruikt worden alvorens elders nieuwe industrieterreinen te voorzien. Er zijn voldoende beschikbare terreinen zoals Pont-West in Ronse en de site van de afgebroken centrale van Ruien in Kluisbergen. We blijven ons kanten tegen de ongewenste uitbreiding van bedrijventerrein Bruwaan’, besluit Carteus. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is