PRUP reconversie verblijfsrecreatie Stekene en Sint-Gillis-Waas fase 2 vernietigd door de Raad van State

Op 6 februari 2018, over deze onderwerpen: Reconversie verblijfsrecreatie

Twee jaar geleden besliste minister Schauvliege om het PRUP reconversie verblijfsrecreatie Stekene en Sint-Gillis-Waas fase 2 te schorsen omdat het strijdig zou zijn met de decretale bepalingen en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. De deputatie besliste om het PRUP toch te publiceren in het Staatsblad en besloot het besluit van de minister te negeren omdat het niet op tijd verzonden zou zijn naar de provincie. De Raad van State fluit de provincie nu terug en vernietigde het PRUP op 22 december 2017 omdat de beslissing wel op tijd genomen is. ‘Ik stelde twee jaar geleden dat de verhoopte rechtszekerheid voor de bewoners verderaf dan ooit leek en vandaag krijg ik helaas gelijk’, stipte provincieraadslid Johan Van Duyse aan.

Provincieraadslid Johan Van Duyse stelde tijdens de provincieraad van 31 januari jl. een aantal pertinente vragen aan de deputatie en hij vroeg om hierover ook duidelijk te communiceren t.o.v. de betrokkenen. ‘Op dit moment is het onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de bewoners en/of eigenaars die in de periode tussen het verschijnen van het PRUP in het Staatsblad en de vernietiging ervan door de Raad van State een bouwvergunning of regularisatie (permanent woonrecht) hebben verkregen van het gemeentebestuur op basis van het PRUP dat later vernietigd werd door de Raad van State’, aldus Van Duyse tijdens de provincieraadszitting.

De gedeputeerde antwoordde dat alle vergunningen die afgeleverd zijn op basis van dat PRUP geldig blijven tenzij ze individueel worden aangevochten. Aangezien de planbatenheffing gekoppeld is aan het PRUP en niet aan de individuele vergunningen zal de Vlaamse belastingdienst alle planbatenheffingen automatisch terugstorten. Als er geen stedenbouwkundige vergunning afgeleverd werd vóór de vernietiging van het PRUP dan is permanente bewoning verboden en kunnen er ook geen vergunningen meer worden afgeleverd aangezien het PRUP vernietigd werd door de Raad van State.  Ook de zone die voorzien was voor woonwagens wordt door de vernietiging van het PRUP terug omgezet naar zone voor verblijfsrecreatie.

Daarnaast vroeg Johan aan de gedeputeerde of er concrete plannen zijn om deze fase 2 opnieuw in te voeren door hiervoor opnieuw een PRUP te laten vaststellen door de provincieraad. Uit het antwoord van de gedeputeerde blijkt dat op dit moment onderzocht wordt of het zinvol is om het PRUP te hernemen vanaf het moment van de voorlopige vaststelling. Op korte termijn wordt daarom een overleg gepland met het kabinet van minister Schauvliege. Op die manier wil de provincie vermijden dat een nieuw PRUP opnieuw geschorst zou worden door de minister.

Het was de bedoeling om via dit PRUP orde en duidelijkheid te scheppen en rechtszekerheid te creëren. We moeten helaas vaststellen dat de situatie vandaag nog chaotischer geworden is dan voor de opmaak van het PRUP. We krijgen nu een situatie waarbij permanente bewoning toegelaten is voor sommigen en verboden is voor anderen binnen dezelfde cluster. Bovendien is het nog maar de vraag of dit geen juridisch staartje krijgt. Elke vergunning die afgeleverd werd op basis van een vernietigd PRUP kan individueel aangevochten worden. Ik zou de deputatie willen vragen om op zijn minst alle betrokkenen te informeren zodat ze weten waar ze aan toe zijn’, besloot Van Duyse zijn tussenkomst. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is