Provincieraadslid Freddy Boels dringt aan op uitbouwen van Warmtenetwerk te Eeklo

Op 28 maart 2018, over deze onderwerpen: Klimaatplan 2050, Milieu en klimaat
foto energiezuinig huis

De provincieraad keurde op 28 maart de Ruimtelijke Beleidslijn Warmte goed. De provincie wil met dit Beleidskader de ontwikkeling van warmtenetten stimuleren. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan het opstellen van een kaart waarbij aangeduid wordt waar warmtenetten efficiënt en doeltreffend kunnen geïnstalleerd worden. ‘In Eeklo zijn er concrete plannen om een warmtenet aan te leggen om zo de restwarmte van de verbrandingsoven en het ziekenhuis te gebruiken. Tijdens de provincieraadszitting heb ik er bij de deputatie op aangedrongen om ook het PTI Eeklo, het nieuwe zwembad, het nieuwe ziekenhuis, het Psychiatrisch Centrum, de grote scholen en de nieuwe wijken aan te sluiten op het toekomstig warmtenet’, aldus provincieraadslid Freddy Boels.

De Ruimtelijke Beleidslijn Warmte zal voorgesteld worden te Eeklo op 24 april tijdens het warmtecongres dat georganiseerd wordt voor de warmtesector en de beleidsmakers. Warmtenetten moeten efficiënt en doeltreffend ingepland worden en op de juiste locatie ingezet worden. Op het warmtecongres zal ook meer informatie gegeven worden over de aanleg van het warmtenet in Eeklo. De opdracht voor de exploitatie en de aanleg van een warmtenet in Eeklo werd toegekend aan Veolia en Ecopower. Iedereen langsheen het tracé zal zich vrijwillig kunnen aansluiten op het warmtenet en burgers kunnen via een burgercoöperatie mee eigenaar worden van het warmtenet. ‘Het is belangrijk dat de juiste voorbereidingen getroffen worden om de instellingen en de nieuwe wijk aansluitkaar te maken’, besluit Boels. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is