Provincieraad keurt fusie tussen Haven Gent en Zeeland Seaports goed

Op 15 november 2017, over deze onderwerpen: Economie, Havens

De provincieraad heeft op 15 november jl. unaniem het ontwerp van de fusieovereenkomst tussen de Gentse Haven en Zeeland Seaports goedgekeurd. Eerder hadden ook de andere Vlaamse aandeelhouders Zelzate, Evergem en Gent zich uitgesproken voor de fusie. ‘Deze fusie betekent een grote toegevoegde waarde voor beide havens. Het nieuwe havenbedrijf klimt door de fusie naar de derde plaats in Europa op vlak van toegevoegde waarde en naar de tiende plaats inzake tonnage via zeevaart. In een gemondialiseerde wereld is het beter om samen te werken dan elkaar te beconcurreren’, vindt provincieraadslid Kathleen Depoorter.

Deze fusie komt er op basis van gelijkwaardigheid. De Vlaamse aandeelhouders (de provincie Oost-Vlaanderen, de stad Gent en de gemeenten Zelzate en Evergem) krijgen 50% van de aandelen en ook de Nederlandse aandeelhouders (de provincie Zeeland en de gemeenten Vlissingen, Terneuzen en Borsele) krijgen 50% van de aandelen. Uit de basisstudie van McKinsey blijkt dat in een fusieverhaal het investeringsritme zou stijgen van 400 miljoen euro naar 460 miljoen euro per jaar en dat het aantal arbeidsplaatsen zou stijgen van 96 000 naar 100 000 op 4 jaar tijd.

De N-VA-fractie vroeg de deputatie bij monde van Kris Van Caneghem ook om aandachtig te blijven voor de moeilijke dossiers die gepaard gaan met de fusie. Zo is er bijvoorbeeld het dossier van de failliete fosforfabriek ThermPhos. Daar was aanvankelijk sprake van een bedrag van 140 miljoen euro dat nodig zou zijn om de fabriek te slopen en de gronden te saneren. Uit een recent onderzoek zou blijken dat er slechts 83 miljoen euro nodig zou zijn om de gronden te saneren. Hiervoor is een regeling uitgewerkt waarbij de Nederlandse overheid, de provincie Zeeland en Zeeland Seaports elk 1/3de van dat bedrag zullen betalen.

Ik hoop dat er een regeling getroffen wordt dat indien de kostprijs voor de sanering alsnog hoger zou uitvallen, dat dit dan niet op kap van de Oost-Vlamingen en Gentenaars terecht komt. Op de commissie werd gesteld dat indien de kosten alsnog hoger zouden uitvallen, dat er dan een preferentieel dividend voorzien zou worden voor de Vlaamse aandeelhouders en ik zou dan ook aan de Vlaamse aandeelhouders willen vragen om dit ook contractueel zo vast te leggen zodat er achteraf geen discussie over is’, besloot Van Caneghem zijn tussenkomst. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is