Provinciebestuur wil provinciaal windplan reactiveren

Op 30 november 2016, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening, Windturbines

De Raad van State verwierp op 21 oktober jl. de twee vernietigingsberoepen tegen het PRUP ‘Windlandschap Eeklo-Maldegem’. Hierdoor is dit windlandschap met de uitsluitingszones en concentratiezones nu juridisch een feit. De deputatie besliste recent om het provinciaal windplan te reactiveren. Fractievoorzitter Jeroen Lemaitre hield over het windplan een tussenkomst tijdens de budgetbesprekingen: ‘onze fractie gelooft sterk in een energiemix en dus is het noodzakelijk om sterk in te zetten op groene energie. Daarom hebben we dit plan initieel ook gesteund en we staan nog altijd achter de uitgangspunten, maar in de uitwerking is niet alles helemaal vlot verlopen’.

‘We hebben helaas moeten vaststellen dat het draagvlak niet overal gestegen is en dat de verplichte participatie niet afdwingbaar is. We hebben in het verleden ook vraagtekens geplaatst bij het principe van minimaal vijf turbines per cluster en zijn blij om vast te stellen dat dit geen verplichting meer is. Het is ook nog steeds onduidelijk of minister Schauvliege en minister Tommelein zich in het plan kunnen vinden,’ vervolgt Lemaitre.

In Eeklo-Maldgem is het eerste omgevingsfonds opgericht dat jaarlijkse gespijsd zal worden door projectontwikkelaars waarbij omwonenden en landbouwers dit fonds kunnen aanwenden om de omgeving rond de windturbines kwalitatief te verbeteren. In het Waasland en in het Denderland lopen momenteel procedures voor het opstarten van Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen voor windlandschappen met uitsluitingszones en concentratiezones. Daarnaast overweegt de deputatie om een nieuw PRUP op te maken voor het windlandschap E40 Aalter tot Aalst.

Omdat de rechtstreekse participatie niet afdwingbaar is, gaat de provincie onderhandelen met de projectontwikkelaars en vragen ze aan de ontwikkelaars om minstens 20% rechtstreekse participatie van lokale besturen, coöperaties en burgers toe te laten. Dit is echter niet afdwingbaar en niet alle projectontwikkelaars zijn bereid om in te gaan op de vraag van de provincie. ‘Onze fractie gelooft nog steeds in een draagvlakmodel en een ruimtelijk gestuurde aanpak met uitsluitingszones en concentratiezones maar er zijn nog steeds losse eindjes waardoor we ons voorlopig niet voor honderd procent achter het plan kunnen scharen,’ besluit Jeroen Lemaitre. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is