Provinciebestuur stelt sporthal Puyenbroeck ter beschikking als vaccinatiecentrum

Op 28 januari 2021

De 12 eerstelijnszones uit Oost-Vlaanderen werken momenteel met man en macht aan de inrichting van de vaccinatiecentra. Het vinden van een geschikte locatie was daarbij de eerste opdracht. Toen de vraag kwam of men terecht zou kunnen in de sporthal van het provinciaal domein Puyenbroeck, is het provinciebestuur daar welwillend op ingegaan.

Op zich zijn de provinciebesturen niet betrokken bij het inrichten van de vaccinatiecentra: het zijn de verschillende gemeentebesturen die – binnen hun eerstelijnszone – hiermee druk aan de slag zijn. Ze maken daarbij zowel gebruik van hun eigen infrastructuur als van die van derden, waaronder dus ook de provinciale infrastructuur op het domein Puyenbroeck.

Eerste gedeputeerde Kurt Moens: “Vanzelfsprekend willen wij binnen onze mogelijkheden absoluut ons steentje bijdragen om deze crisis te verslaan. Toen de vraag kwam om de sporthal van Puyenbroeck te kunnen inschakelen, heeft mijn collega gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor de recreatiedomeinen, niet geaarzeld en heeft effectief onmiddellijk actie ondernomen om de zaal hiervoor vrij te maken.”

Hier en daar klinken evenwel kritische geluiden omdat het provinciebestuur huurgeld vraagt voor het gebruik van de sporthal.

Kurt Moens:Het klopt dat wij de zaal niet gratis ter beschikking kunnen stellen. Wij moeten er natuurlijk over waken dat we alle inwoners en alle 60 gemeentebesturen van Oost-Vlaanderen gelijk behandelen. Wij hebben nu eenmaal niet in elke eerstelijnszone infrastructuur die we kunnen ter beschikking stellen. In andere zones moet men dan ook veelal een veelvoud aan huurgeld betalen voor de infrastructuur die men er wenst te gebruiken. Onze tarieven zijn zelfs in normale tijden al eerder schappelijk. Niettemin doen we een extra inspanning door het tarief nog eens te halveren, daarenboven nog eens een korting van 10% toe te kennen op het bedrag dat maandelijks verschuldigd zou zijn én dat bedrag finaal nog eens naar onder af te ronden. Dat brengt het totaal effectief op 10.000 euro per maand. In het licht van de financiële ondersteuning die Vlaanderen de gemeenten biedt – er wordt ons gemeld dat het vlot om 100.000 euro per maand  gaat waarvan 15.000 specifiek voor infrastructuur – kan men dit bezwaarlijk problematisch noemen.”

De eerste gedeputeerde vraagt dan ook om het hoofd koel te houden en te stoppen met ‘fake news’ te verspreiden.

Kurt Moens: “Ik betreur dat sommigen het nodig vinden om een zeer gekleurde versie van de feiten te verspreiden. Ik betwijfel of dergelijke populisme ook maar iets bijbrengt om deze crisis te bezweren. Als provinciebestuur voeren wij een zeer correct financieel beleid: daar hebben de Oost-Vlamingen recht op. Het zou dan ook écht een fout signaal zijn als wij alle Oost-Vlaamse belastingbetalers laten opdraaien voor één specifiek vaccinatiecentrum. Iedereen draagt sowieso al zijn steentje bij in dit verhaal via de Vlaamse begroting. Dat kan wel volstaan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is