Provinciebestuur schaft 11 juliviering af maar organiseert wel een 21 juliviering

Op 5 juli 2017, over deze onderwerpen: 11 juli

Traditiegetrouw krijgen alle provincieraadsleden een uitnodiging voor de 11 juliviering én de 21 juliviering. Het provinciebestuur besliste evenwel om dit jaar geen 11 juliviering te organiseren en dat stuit heel wat provincieraadsleden tegen de borst, temeer omdat er wél een 21 juliviering georganiseerd wordt. ‘De provincie Oost-Vlaanderen is een Vlaamse provincie en valt integraal onder de bevoegdheid van de Vlaamse Regering. Als het provinciebestuur het nodig vindt om een receptie te organiseren n.a.v. 21 juli dan moet er zeker ook een 11 juliviering georganiseerd worden. Ofwel organiseert men een viering voor beide feestdagen, ofwel voor geen van beiden’, vindt N-VA-fractievoorzitter Tim Moens.

De afgelopen jaren werd door de provincie op 11 juli – ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag – een ontvangst georganiseerd in het provinciehuis. In de provincieraadszaal vond een aantal jaar een academische zitting plaats gevolgd door een receptie. Vorig jaar opteerde de provincie voor een alternatieve formule en werd de viering gekoppeld aan het bezoek van de Vlaamse Regering aan de tentoonstelling ‘Voor God en Geld. Gouden Tijd van de Zuidelijke Nederlanden’. Dit jaar wordt er tegen de traditie in geen 11 juliviering meer georganiseerd terwijl de jaarlijkse receptie n.a.v. 21 juli wel gewoon plaatsvindt zoals de traditie het voorschrijft. De N-VA-fractie zal de deputatie hierover ondervragen op de eerstkomende provincieraad.

Als Vlaams-nationalistische partij hechten we veel belang aan onze Vlaamse tradities en het herdenken van de Guldensporenslag. Vandaag is deze herdenking geëvolueerd tot een feest dat traditiegetrouw gepaard gaat met plechtigheden, lokale activiteiten en optredens. Als de redenering van de deputatie erin bestaat dat er al voldoende activiteiten, recepties en festiviteiten georganiseerd worden op 11 juli dan kunnen we dat nog enigszins volgen maar dan gaat deze redenering ook op voor 21 juli, want ook dan worden er in Brussel en elders reeds heel wat festiviteiten georganiseerd. Voor ons is het duidelijk dat de provincie ofwel zowel op 11 juli als 21 juli een viering moet inrichten, ofwel op geen van beiden’, argumenteert Moens.

De bevoegde gedeputeerde antwoordde op de provincieraad van 6 september jl. dat er volgens hem te weinig volk zou afkomen op deze 11 juliviering. Tim deed daarop het voorstel tot meer creativiteit en het uitwerken van alternatieven zoals bijvoorbeeld het uitreiken van de prijs 'De verdienstelijke Oost-Vlaming' op 11 juli. Momenteel wordt deze prijs op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie uitgereikt. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is