Provincie voorziet 800 000 euro voor samenwerking met de Internationale Architectuurbiënnale van Rotterdam (IABR)

Op 8 september 2017, over deze onderwerpen: Kernnota Ruimte 2050, Ruimtelijke ordening

Tijdens de zitting van 21 juni jl. besliste de provincieraad reeds om een samenwerking aan te gaan met de IABR. Op de provincieraad van 6 september 2017 werd het project goedgekeurd en de provincie voorziet hiervoor een bedrag van 800 000 voor de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020. Doelstelling van de samenwerking is tot een succesvolle kruisbestuiving te komen en inzichten te ontwikkelen voor het Oost-Vlaams kerngebied (OVK).

Onze fractie heeft dit agendapunt niet goedgekeurd omdat het een verschrikkelijk hoog bedrag is voor het uitwisselen van ideeën en kruisbestuiving. Wij blijven teveel op onze honger zitten. De uitdagingen inzake het ruimtelijk beleid zijn inderdaad enorm maar de return van dit project is te onzeker om hier zoveel geld voor te voorzien’, stelt provincieraadslid Annemie Charlier. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is