Provincie verkoopt deel Leopoldskazerne met een verlies van 7,5 miljoen euro

Op 28 maart 2018, over deze onderwerpen: Leopoldskazerne

Het provinciebestuur besliste eind 2013 om de blokken A, B en C van de Leopoldskazerne aan te kopen van Defensie met als doelstelling om daar een nieuw provinciehuis te ontwikkelen door nieuwbouw en renovatie. De provincie betaalde een bedrag van 13 055 000 euro aan Defensie voor aankoop van deze blokken (A, B en C). Recent besliste de deputatie om deze blokken terug te verkopen aan het consortium THV Leopold voor een bedrag van 5 459 091 euro. ‘De provincie heeft dus blokken aangekocht die ze eigenlijk niet nodig heeft en moet dat deel nu noodgedwongen terug verkopen met een verlies van circa 7,5 miljoen euro’, stelt provincieraadslid Rik De Vis.

De Vlaamse Regering besliste in het begin van deze legislatuur om de provincies verder af te slanken. Concreet wordt het aantal provincieraadsleden gehalveerd en wordt het aantal gedeputeerden verminderd van 6 naar 4. Ook de persoonsgebonden bevoegdheden zoals jeugd, sport, cultuur en welzijn zijn vanaf 1 januari 2018 overgedragen naar Vlaanderen of naar de gemeenten. ‘De Leopoldskazerne zou zelfs voor de afslanking te groot geweest zijn voor de provincie maar is na de afslanking veel te groot. De provincie heeft hooguit 60% van de Leopoldskazerne nodig. Hierdoor moet de provincie een deel van de kazerne terug verkopen’, verduidelijkt De Vis.

De blokken D, E, F, G, H en I werden aangekocht van de stad Gent voor 6,45 miljoen euro en enkel deze blokken – weliswaar met inbegrip van het middenplein en een deel van de ondergrondse ruimtes - zullen gebruikt worden als provinciehuis. De Design & Buildopdracht voor het ontwerpen, renoveren en bouwen van de Leopoldskazerne werd gegund aan het consortium THV Leopold voor een bedrag van circa 52,5 miljoen euro. Het totale bouwbudget (inclusief kosten voor onderhoud provinciehuis en exploitatie parking) bedraagt dus circa 58 miljoen euro en de verkoopprijs voor de blokken A, B en C wordt afgetrokken van het totale bedrag dat de provincie moet betalen aan het consortium. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is