Provincie Oost-Vlaanderen overweegt aankoop bunkers in Nazareth

Op 29 april 2021

Verspreid door de provincie Oost-Vlaanderen getuigen verschillende bunkers van minder vreedzame tijden. De bunkers werden in het interbellum opgetrokken als verdedigingslinie, het zogenaamde "Bruggenhoofd Gent". Vandaag vormen ze op veel plaatsen nog een markant zicht in het landschap. Provincieraadslid Bart Vermaercke ondervroeg de deputatie over de eventuele aankoop van vijf bunkers nabij de Hospicebossen in Nazareth.

Uit het antwoord van de deputatie bleek dat er inderdaad gesprekken lopen om over te gaan tot de aankoop. Drie van de bunkers zouden dan kunnen ingericht worden voor natuurgebruik, bijvoorbeeld als overwinteringsplaats voor Europees beschermde en bedreigde vleermuispopulaties, en zo een mooie bijdrage leveren aan het behoud en herstel van de biodiversiteit in het gebied. Een andere bunker ligt dicht bij de Oudenaardseheerweg en kan eenvoudig worden toegankelijk gemaakt voor het publiek. Op die manier kan het cultuurhistorisch aspect van de militaire bunkergordel uit onder de publieke aandacht worden gebracht, bijvoorbeeld met een infobord. Verder ligt er nog een bunker naast het provinciaal fietspad F45 aan de spoorlijn Gent-Oudenaarde. Hier zou een nevenfunctie van de bunker er kunnen in bestaan om een rust- en uitzichtplaats, bijvoorbeeld bovenop de bunker te vormen voor de gebruikers van deze fietsweg.

Bart Vermaercke reageert alvast enthousiast: “Het beheren en herbestemmen van de nog resterende bunkers is een aandachtspunt dat regelmatig opduikt en dikwijls ter discussie staat. Met deze eventuele aankoop slaagt de provincie erin een belangrijk voorbeeldsignaal te geven. Elke vorm van herbestemmen waarbij ze hun origineel karakter nog wat kunnen behouden, is positief.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is