Provincie moet tandje bijsteken om klimaatdoelstellingen te halen

Op 30 november 2017, over deze onderwerpen: Klimaatplan, Klimaatplan 2050

Op 29 september 2015 lanceerde de provincie Oost-Vlaanderen in de Gentse Capitole een groots plan onder de titel “klimaatgezond 2050”. Dit ging gepaard met een groots evenement en met ambitieuze doelstellingen. Na twee jaar is het tijd om deze plannen te evalueren. Provincieraadslid Eric Scheire concludeerde tijdens de budgetbesprekingen dat de provincie een tandje moet bijsteken. ‘De nulmetingen en de evaluaties zijn van levensbelang in dit proces. De deputatie zou zelf ook het goede voorbeeld kunnen geven door bijvoorbeeld alle personeelsleden (de gedeputeerden incluis) te vragen om de ecologische voetafdruk te verminderen met 20%. Kortom, er is nog werk aan de winkel’, stipte Eric aan op de provincieraad.

Met de middelen in het klimaatfonds worden achtbare projecten ondersteund. Veel van deze projecten zijn interne projecten maar nergens is een spoor te vinden van concrete doelstellingen of van de reductie die ze moeten realiseren. Er zijn ook geen financiële of andere sancties verbonden aan het niet realiseren van de vooropgestelde doelstellingen. ‘Als je op voorhand geen nulmeting uitvoert, dan heb je achteraf ook geen objectief referentiepunt om te evalueren of de acties ervoor gezorgd hebben dat de vooropgestelde doelstellingen bereikt zijn’, merkte Scheire terecht op.

Wat betreft de elektrische laadpalen is er een grote vooruitgang geboekt voor de fietsen maar niet voor de wagens. Er zijn heel wat laadpunten voor elektrische fietsen gerealiseerd bij het provinciaal patrimonium maar voor de  laadpunten voor de wagens moeten de onderhandelingen met potentiële leveranciers nog afgerond worden. ‘Het is belangrijk dat alle actoren deze noodzaak inzien. Toen ik recent tijdens een werkbezoek aan het provinciaal domein De Ster aan de verantwoordelijke vroeg naar de timing voor de laadpunten kreeg ik het antwoord dat dit geen prioriteit zou zijn omdat daar geen geld voor zou zijn. Ook daar is dus nog een omslag nodig’, besloot Scheire zijn tussenkomst.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is