Provincie laat Kasteel D’Hoop slopen ondanks blijvend verzet van Merelbeke

Op 13 december 2017, over deze onderwerpen: Onroerend Erfgoed, Vergunningenbeleid

De meerderheids- en oppositiepartijen van Merelbeke stelden samen met heel wat verbolgen inwoners vast dat het kasteel “La Moineaudière” in de Heidestraat volledig gesloopt werd tijdens het weekend van 21 en 22 oktober 2017. Op initiatief van N-VA en Groen heeft de Merelbeekse gemeenteraad daarom unaniem een motie goedgekeurd waarin een diepe verontwaardiging wordt uitgesproken over de sloop van Kasteel D’Hoop en enkele eeuwenoude bomen in de Heidestraat. Provincieraadslid Rik De Vis uitte tijdens de provincieraad van 13 december jl. zijn ongenoegen over de werkwijze van de deputatie.

In Merelbeke is iedereen het roerend eens over de erfgoedwaarde van Kasteel D’Hoop met de schitterende parkachtige tuin en enkele eeuwenoude bomen. Het kasteel is tevens opgenomen op de Inventaris Onroerend Erfgoed en een aantal bomen zijn opgenomen op de lijst houtig erfgoed. Het Merelbeekse schepencollege besliste daarom op 3 april 2017 om de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een bedrijfsgebouw met kantoren – en de bijhorende sloop van het kasteel en het rooien van de bomen – op deze locatie te weigeren.

De deputatie besliste – tegen alle adviezen en tegen het advies van de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar in – evenwel om in beroep toch de stedenbouwkundige- en sloopvergunning af te leveren. ‘Ook de GECORO en gemeentelijke erfgoedcommissie adviseerden om geen sloop- en kapvergunning af te leveren omwille van de belangrijke erfgoedwaarde van het Kasteel en de bijhorende parktuin. De eigenaar besliste bijgevolg om het kasteel en de parktuin te slopen. Door de beslissing van de deputatie is een belangrijk deel van het cultuurhistorisch patrimonium verloren gegaan’, besluit provincieraadslid Rik De Vis. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is