Provincie koopt percelen aan in de buurt van het Kloosterbos

Op 6 februari 2018, over deze onderwerpen: Reconversie verblijfsrecreatie

 In de pers verschenen berichten dat de provincie Oost-Vlaanderen in het kader van haar klimaatplan bereid is (de) percelen tussen het Kloosterbos en Zelzaatse Akkerstraat aan te kopen om ze om te toveren in een nieuw stukje natuurgebied dat aansluit bij het bestaande Kloosterbos. Provincieraadslid Johan Van Duyse vroeg daarom op de provincieraad van 31 januari jl. aan de gedeputeerde of de provincie effectief van plan is om deze percelen aan te kopen en of men hiervoor de uitspraak van de Raad van State zal afwachten.

Het PRUP reconversie verblijfsrecreatie fase 1c – Wachtebeke (met deelrups Kloosterbos en Wildestraat) werd op 18 november 2015 definitief vastgesteld door de provincieraad. De percelen gelegen in de afgebakende zone van dit PRUP werden door het plan herbestemd naar ‘zone voor openluchtrecreatie verblijven in een beboste omgeving met nabestemming bosgebied’. In een aantal van deze percelen is er permanente bewoning en dat is dus niet langer toegelaten. Dit PRUP is evenwel aangevochten bij de Raad van State.

De gedeputeerde antwoordde dat de auditeur in september 2017 reeds geadviseerd heeft om het beroep te verwerpen en dat de Raad van State overmorgen (in casu op 2 februari 2018) een oordeel zou vellen over het beroep dat ingesteld is tegen het PRUP. Deze uitspraak staat volgens de gedeputeerde evenwel los van de visie tot aankoop van de percelen. De provincie is immers van plan om aanpalende gronden die gelegen zijn aan een provinciaal natuurgebied aan te kopen met als doelstelling om er bos- of natuurgebied van te maken. Ook bij het Kloosterbos wordt dit in de praktijk gebracht.

De provincie koopt al vanaf 2011 verschillende percelen aan in de buurt van het Kloosterbos en heeft zich in juni 2011 akkoord verklaard met de afbakening van een perimeter rond het Kloosterbos met percelen die interessant kunnen zijn om er natuur- of bosgebied van te maken. In het PRUP zelf werd geen voorkooprecht of aankoopverplichting ingeschreven waardoor eventuele aankopen door de provincie enkel op vrijwillige basis kunnen gebeuren. Nieuwe percelen die een meerwaarde kunnen betekenen voor natuur en recreatie kunnen dan ook aangekocht worden. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is