Provincie kiest voor onderhoudscontracten voor een periode van tien jaar

Op 23 mei 2018, over deze onderwerpen: Onderhoudscontracten
foto ondertekening contract

De provincieraad besliste tijdens de zitting van 23 mei 2018 om de gunningsvoorwaarden voor drie onderhoudsopdrachten voor de provinciale domeinen, scholen en instellingen goed te keuren. Bij de opdracht voor het groenonderhoud wordt gewerkt met een periode van vier jaar maar voor het jaarlijks onderhoud van waterontharders en liften wordt geopteerd om contracten af te sluiten voor tien jaar. ‘Dergelijke contracten zijn meestal duurder en worden in de private sector bijna nooit afgesloten. Bovendien zijn ze legislatuur-overschrijdend. Het is veel beter om contracten af te sluiten voor een periode van maximaal vier jaar’, stelt provincieraadslid Eric Scheire.

In het begin van de legislatuur heeft de N-VA-fractie meermaals geageerd tegen langdurige onderhoudscontracten met externe firma’s die langer lopen dan vier jaar. De laatste tijd zijn er geen dergelijke contracten meer afgesloten maar de deputatie hervalt in haar oude gewoonten. ‘Contracten afsluiten voor een periode van tien jaar geeft blijk van een onprofessionele manier van werken. Door de marktwerking is het veel interessanter om een contract af te sluiten voor een periode van vier jaar. Vaak wordt bij een verlenging van het contract een lager tarief aangerekend door de concurrentie op de markt. Bovendien wordt een volgende meerderheid nu verplicht om deze onderhoudscontracten verder te zetten en dat is geen goede zaak’, besluit Scheire.  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is