Provincie gaat voorbij aan de essentie van het vernieuwd streekbeleid

Op 5 oktober 2017, over deze onderwerpen: RESOC, Vernieuwd streekbeleid

Met de conceptnota ‘Naar een versterkt streekbeleid en (boven)lokaal werkgelegenheidsbeleid’ van 17 juli 2015 werd door minister Muyters geopteerd voor een nieuwe manier van streekoverleg. Bedoeling was om streekoverleg van onderuit tot stand te laten komen. De middelen die vanuit Vlaanderen ter beschikking werden gesteld aan de ERSV’s werden verdeeld onder indienende initiatieven en de betrokken steden en gemeenten (cf. ESF-oproep). De Oost-Vlaamse provincieraad besliste op 4 oktober 2017 evenwel om de ERSV-structuur toch te behouden. ‘Deze beslissing gaat volledig voorbij aan de essentie van het vernieuwd streekbeleid’, vindt provincieraadslid Johan Van Duyse.

De intentie van de minister was om het bestaande socio-economisch streekbeleid een nieuwe invulling te geven wars van de bestaande en voorbijgestreefde structuren. Het was geenszins de bedoeling om de bestaande structuren (ERSV’s, RESOC’s en SERR’s) te continueren maar wel om een nieuwe projectmatige aanpak in te voeren op maat van de specifieke en concrete socio-economische uitdagingen van een streek. ‘In het verleden is al te vaak gebleken hoe weinig concreet en daadkrachtig het streekbeleid op het terrein was. Veelal beperkte het ERSV samenwerkingsverband zich tot een formeel vehikel zonder veel daadkracht. Het is jammer dat de provincie de huidige structuren gewoon wil verderzetten’, besluit Van Duyse.  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is