Organiseren van handelsmissies is geen kerntaak van de provincie

Op 1 december 2017, over deze onderwerpen: Handelsmissies

Het Oost-Vlaamse beleid op vlak van buitenlandse handel en de provinciale handelsmissies speelt zich vooral af in China (Hebei, Lianing, Shangdong) en Vietnam. De provincie wil Oost-Vlaamse bedrijven promoten en begeleiden op buitenlandse markten. ‘Het organiseren van buitenlandse handelsmissies is voor ons geen kerntaak van de provincie. Het geld en de energie die erin gestoken worden staan niet in verhouding met de output’, aldus provincieraadslid Johan Van Duyse.

Doelstelling van deze handelsmissies is om kandidaat-investeerders te begeleiden en het aantal buitenlandse directe investeringen te verhogen. ‘De provinciale missies zijn weliswaar goed bedoeld maar hier wordt voornamelijk aan prospectie gedaan, er worden contacten gelegd en mogelijkheden onderzocht. De Vlaamse handelsmissies van het FIT (Flanders Investment & Trade) gaan doorgaans wat verder en hier worden vaker concrete stappen gezet om effectief een nieuwe exportmarkt aan te boren of investeerders aan te trekken’, argumenteerde Van Duyse tijdens de budgetbesprekingen.

 Johan pleitte er daarom namens de N-VA-fractie voor om zelf geen provinciale missies meer te organiseren en enkel nog te participeren aan missies die georganiseerd worden door het FIT of door andere instanties. ‘Een participatie van de provincie kan voor ons enkel op expliciete vraag van de organisator(en) en indien de meerwaarde kan aangetoond worden. Bijvoorbeeld omwille van de opgebouwde contacten in China en Vietnam’, besloot Van Duyse zijn tussenkomst.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is