Ontwikkeling site voormalige elektriciteitscentrale te Ruien

Op 5 maart 2018, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening

Via de pers werd bekend dat Samsonite Europe plannen heeft om te investeren op de oude site van de voormalige elektriciteitscentrale. Samsonite zou er een nieuw magazijn willen bouwen. Er werd in 2017 door de deputatie een participatief traject opgezet met vijftien inwoners van Kluisbergen en de projectpartners wat moet uitmonden in een ontwikkelingsvisie voor Ruien én in de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplan (PRUP). Provincieraadslid Rik De Vis vroeg daarom aan de deputatie of Samsonite zal wachten tot het PRUP definitief vastgesteld is door de provincieraad, want in principe kunnen ze gewoon een stedenbouwkundige aanvraag indienen op basis van het Gewestplan.

Uit het antwoord van de gedeputeerde blijkt dat er gesprekken zullen gevoerd worden met Samsonite om te kijken of dit ingepland kan worden binnen de ontwikkelingsvisie die uitgewerkt zal worden op basis van het participatietraject. De dienst Ruimtelijke Planning werkt momenteel aan een aantal PRUP-schetsen die dan aan de vijftien inwoners zullen worden voorgelegd. Op basis van het participatief traject en na advies van de stuurgroep van het brownfieldconvenant zal dan een PRUP worden voorgelegd aan de provincieraad. Nieuwe anticipatieve ontwikkelingen op deze site kunnen reeds van start gaan vóór aanvang van het planproces op voorwaarde dat de stuurgroep van het brownfiedconvenant hiervoor een gunstig advies verleent. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is