Nog steeds geen verlichting op fietspad langs spoorlijn L57 tussen Lokeren en Zele

Op 11 oktober 2017, over deze onderwerpen: Fietssnelwegen, Mobiliteit

De deputatie besliste op 17 december 2015 om de opdracht voor het aanleggen van een ontbrekend stuk fietssnelweg langs de spoorlijn L57 te Lokeren en Zele te gunnen. Het grootse gedeelte van de fietssnelweg langs de L57 werd reeds gerealiseerd tussen 2007 en 2013. Vandaag heerst er evenwel grote onduidelijkheid over de verlichting die er moet komen op dit fietspad. In een artikel in HLN van 29 september jl. wees de bevoegde schepen naar de provincie als boosdoener. Fractieondervoorzitter Annemie Demuyt vroeg daarom tijdens de provincieraadszitting van 4 oktober jl. aan de bevoegde gedeputeerde welke initiatieven de provincie zal nemen om een uniforme verlichting langs de fietssnelwegen te realiseren.

Volgens de gedeputeerde is het vooral het gemeentebestuur van Zele die in gebreke blijft omdat ze nog steeds geen subsidiedossier hebben ingediend bij de provincie. Bij fietssnelwegen die vandaag door de provincie worden aangelegd wordt – behoudens enkele uitzonderingen – via Eandis altijd verlichting voorzien bij het aanleggen van deze fietssnelwegen. Bij oudere fietssnelwegen kunnen gemeenten openbare verlichting regelen via Eandis en kunnen ze hiervoor een subsidiedossier indienen bij de provincie. De gemeente Lokeren heeft reeds een subsidiedossier opgestart om verlichting langs alle fietssnelwegen in Lokeren te realiseren. Eandis beschikt over een standaard aanbod voor fietspaden. De gedeputeerde riep het gemeentebestuur van Zele dan ook op om snel een subsidiedossier in te dienen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is