Nog steeds geen bijsturing naar duurzaamheid voor de aanvullende provinciale leningen

Op 2 mei 2018, over deze onderwerpen: Aanvullende leningen, Klimaatplan, Klimaatplan 2050

Tijdens de budgetbesprekingen vroeg de N-VA-fractie bij monde van provincieraadslid Eric Scheire aan de deputatie om het systeem van de aanvullende provinciale leningen te herbekijken en enkel nog leningen te geven voor investeringen die de duurzaamheid van de woning verbeteren (zie deze link). Tijdens de provincieraad van 25 april 2018 werd een nieuw reglement voorgelegd waarbij nog steeds geen rekening gehouden wordt met de duurzaamheid van de investeringen. ‘Onze fractie heeft zich daarom bij de stemming onthouden’, verduidelijkt provincieraadslid Eric Scheire.

Uit een presentatie tijdens de centrale commissie is tevens gebleken dat een hoger dan marktconform aantal leningen niet of slechts gedeeltelijk terugbetaald zijn. Zo zijn er 450 dossiers met een betalingsachterstand en bedraagt de totale betalingsachterstand 874 000 euro. ‘Bij 14% van de dossiers is er een betalingsachterstand en dat is best veel als we de vergelijking maken met de andere kredietverstrekkers die actief zijn op de markt. Bovendien bevat het waarborgfonds slechts 618 540 euro wat dus niet voldoende is voor een volledige dekking van de achterstallige betalingen’, besluit Scheire. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is