N-VA vraagt om ‘missing link’ langs de fietssnelweg tussen Sint-Niklaas en Temse prioritair weg te werken

Op 25 januari 2018, over deze onderwerpen: Fietssnelwegen

De provincie Oost-Vlaanderen wil langs de spoorlijn L54 een fietssnelweg realiseren tussen Sint-Niklaas en Temse. De missing link van de fietssnelweg bevindt zich in Temse en het dossier sleept al jaren aan. Provincieraadslid Magda Haentjens (N-VA) vroeg tijdens de commissie aan de bevoegde gedeputeerde naar een stand van zaken. ‘Gezien de onveilige situatie voor de fietsgebruikers kan dit dossier niet uitgesteld worden. Bij de herinrichting van de N16 enkele jaren geleden is het fietspad langsheen de N16 geschrapt maar nooit vervangen door een volwaardig alternatief. Het fietspad langsheen de spoorlijn 54 van Temse naar Sint-Niklaas werd vooropgesteld als vervanging van het traject langs de N16 maar de realisatie van het tracé laat op zich wachten’, aldus Magda Haentjens.

Uit het antwoord van de gedeputeerde blijkt dat er momenteel twee tracés op tafel liggen: een tracé uitgewerkt door de fietsersbond waar er twee ondertunnelingen nodig zijn en een alternatief tracé waar er slechts één ondertunneling nodig is. De provincie heeft een tijdje terug aan het gemeentebestuur van Temse en het stadbestuur van Sint-Niklaas laten weten dat ze bereid zijn om een onderzoek uit te voeren naar het meest aangewezen tracé op voorwaarde dat er duidelijkheid bestaat over het aankopen van de gronden die gelegen zijn op het tracé. Voor de realisatie van dit tracé zullen er onteigeningen nodig zijn en vooralsnog is er geen duidelijkheid over welke overheid deze financiering op zich zal nemen.

Fietssnelwegen worden voor 100% gesubsidieerd. Concreet treedt de provincie op als initiatiefnemer, bouwheer en financierder. De provincie voorziet echter geen financiering om gronden aan te kopen, enkel om de fietssnelwegen aan te leggen. Het is duidelijk dat dit dossier op gemeentelijk niveau blijft steken daar onze coalitiepartner niet bereid is om financiële middelen te voorzien om de gronden aan te kopen ondanks initiatieven van schepen Truyman (N-VA). Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft echter een herziening van de Vlaamse subsidiëring voor ogen waarbij ook het aankopen van de gronden subsidieerbaar zou worden. Zo komt er mogelijk toch nog een oplossing en vooruitgang in het dossier’, besluit Haentjens. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is