N-VA-fractie vraagt om gunningsprocedure voor het verspreiden van het provinciaal magazine uit te stellen

Op 25 april 2018, over deze onderwerpen: Communicatie

De provincie Oost-Vlaanderen geeft een tijdschrift uit dat 4 keer per jaar verschijnt. De huidige opdracht voor het drukken en verspreiden van het provinciaal tijdschrift ‘Informeel’ loopt eind 2018 af. De provincieraad besliste daarom om nu reeds voor de volgende vier jaar een procedure op te starten inzake de gunning van deze opdracht aan een communicatiebureau. ‘In oktober zijn er provincieraadsverkiezingen en kort daarna zal er een nieuwe deputatie aantreden die misschien over andere inzichten en communicatieplannen zal beschikken. Het is niet logisch dat we nu reeds het beleid uitstippelen van de toekomstige deputatie’, vindt provincieraadslid Johan Van Duyse.  

De N-VA-fractie stelde tijdens de provincieraadszitting voor om dit agendapunt uit te stellen zodat de nieuwe deputatie hierover een beslissing kan nemen. Dit voorstel werd door de meerderheid verworpen. Bovendien plaatste Johan vraagtekens bij de gunningscriteria die gehanteerd worden door de provincie. ‘Om de opdracht te kunnen binnenhalen moet men gedurende de laatste drie jaar minstens drie tijdschriften hebben uitgegeven en moet men allerlei specialisten in dienst hebben en over specialisaties beschikken. Het is jammer dat de gunningscriteria op het lijf geschreven zijn van de bestaande en grote spelers terwijl dit een ideale opdracht voor een startend communicatiebureau zou kunnen zijn’, besluit Van Duyse. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is