N-VA fractie pleit opnieuw voor de opmaak van een integraal provinciaal recreatieplan

Op 30 november 2016, over deze onderwerpen: Provinciale domeinen, Toerisme

Recreatie en toerisme zijn onmisbare schakels in de realisatie van andere beleidsdoelstellingen zoals natuur- en bosbeleid, waterbeheersing, fietsnetwerken, onroerend erfgoed, e.a. ‘De N-VA fractie vraagt nadrukkelijk naar de opmaak van een integraal provinciaal recreatieplan. Onze huidige provinciale domeinen (13 hotspots) zijn ruimtelijk gezien puntvormige elementen die geïsoleerd liggen van elkaar. Door het creëren van ruimtelijke linten – gebruikmakende van de bestaande blauwe/groene infrastructuren, beken, fietsbeddingen en gemeentelijke groene ruimten – kan men een ‘groen recreatief netwerk’ netwerk uitbouwen waardoor alle Oost-Vlaamse gemeenten verbonden worden,’ aldus provincieraadslid Rik De Vis tijdens de budgetbesprekingen van november jl.

De gedeputeerde gaf Rik volmondig gelijk en beloofde werk te maken van de opmaak van een integraal provinciaal recreatieplan. ‘De toeristische en recreatieve sector is van belang voor het welzijn van de Oost-Vlamingen en ook voor de welvaart is het een groeiende economische sector. De deputatie moet meer ambitie aan de dag leggen om de slogan ‘Oost-Vlaanderen beleven’ dynamische beleidskracht te geven. Ook visueel en op vlak van communicatie zou het machtig zijn om over een kaart met bijhorend plannetje te beschikken waarbij alle domeinen met elkaar verbonden worden,’ besloot Rik zijn tussenkomst.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is