N-VA- fractie plaatst vraagtekens bij uitbreiding provinciale kunstcollectie

Op 24 februari 2017, over deze onderwerpen: Cultureel erfgoed, Provinciale kunstcollectie

De provincie beschikt over circa 2000 kunstwerken zoals schilderijen, foto’s, beelden, designobjecten, grafiek en wandtapijten. Veel van deze kunstwerken hangen aan de muren in de provinciale gebouwen. De provincieraad besliste op 22 februari jl. om de provinciale kunstcollectie uit te breiden via de aankoop van een wandtapijt van 98 000 euro. ‘Voor de N-VA zijn kunst en erfgoed erg belangrijk. Mijn fractie is evenwel van oordeel dat het –  gezien de afslanking van de provincies – niet tot de taakstelling van de provincie behoort om een extra wandtapijt aan te kopen om zo de provinciale kunstcollectie uit te breiden’, stelt provincieraadslid Magda Haentjens.

De kunstcollectie ontstond aanvankelijk om de provinciale gebouwen van een kwaliteitsvolle aankleding en prestige te voorzien.  Het was dus initieel zeker niet de bedoeling om een museale verzameling met pedagogische doeleinden uit te bouwen. De provincie mag – ten gevolge van de afslanking van de provincies – vanaf 1 januari 2018 geen bevoegdheden en taken meer uitoefenen in de culturele aangelegenheden. Roerend en immaterieel erfgoed zijn samengebracht onder de koepel ‘cultureel erfgoed’: wandtapjten, schilderijen en meubelstukken zijn in principe roerend erfgoed en vallen dus onder de noemer ‘cultureel erfgoed’.

De provincie omzeilt dit op een handige manier door de provinciale kunstcollectie te koppelen aan het provinciaal patrimonium waardoor het volgens de gedeputeerde niet langer onder ‘cultuur’ valt maar wel onder ‘patrimonium’.  Magda plaatste daarnaast ook terecht vraagtekens bij het publieke karakter van de provinciale kunstcollectie. De provincie is vanaf 1 januari 2018 immers niet langer bevoegd om een ‘museumfunctie’ op zich te nemen en mag dus ook geen kunstexpo meer organiseren in de toekomst. ‘De Oost-Vlaamse belastingbetaler heeft het recht om de stukken die aangekocht zijn met belastinggeld te bezichtigen. Nu dreigen deze waardevolle stukken vooral een verrijking voor de provinciale privécollectie te worden’, besluit Haentjens. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is