N-VA-fractie denkt aan alternatieve bestemming voor de Leopoldskazerne

Op 22 november 2017, over deze onderwerpen: Leopoldskazerne, Nieuw provinciehuis

Het Oost-Vlaamse provinciebestuur heeft de Leopoldskazerne gekocht om daar alle provinciale diensten te centraliseren. De kazerne is echter veel te groot voor een afgeslankt provinciebestuur en de geplande renovatie blijkt nodeloos complex met bovendien een bijzonder hoog kostenplaatje te worden. De Oost-Vlaamse N-VA-provincieraadsfractie pleit er daarom voor om de plannen te wijzigen en te onderzoeken of men van de kazerne een nieuw innovatief sociaal wooncomplex kan maken. ‘De bouwtypologie van de Leopoldskazerne biedt een uitgelezen kans om een inbreidingsproject rondom het binnenhof te realiseren’, stelt provincieraadslid Rik De Vis.

Wetende dat de provincieraad in 2018 gehalveerd wordt (van 72 naar 36 raadsleden), dat de deputatie nog maar vier in plaats van zes gedeputeerden zal tellen én in de wetenschap dat de provincie haar persoonsgebonden bevoegdheden (o.a. sport, cultuur, welzijn, etc.) vanaf volgend jaar overdraagt naar Vlaanderen of naar de gemeenten, is het onverantwoord om nu het grootste bouwproject van de provincie ooit op te zetten. Onze fractie is van in het begin tegenstander geweest van dit project, maar nu de provincie het gebouw – ondanks ons protest - toch gekocht heeft kan men er maar beter een zinvolle invulling aan geven’, vindt provincieraadslid Rik De Vis.

Er is een grote vraag naar woongelegenheden in de stad Gent en zo zou ook de zogenoemde betonstop – het plan om vanaf 2040 geen bijkomende open ruimte meer aan te snijden – onmiddellijk dichterbij gebracht worden. ‘Het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr. 167 ‘Stedelijk Wonen’ van de stad Gent voorziet bovendien de mogelijkheid om een sociaal wooncomplex met omkaderd wonen te realiseren rondom het Citadelpark. Dat park van 1 hectare groene ruimte in het centrumgebied van de stad Gent zorgt ervoor dat deze locatie ideaal is om hier een dergelijk woonproject op te zetten’, vervolgt Rik De Vis.

Rik formuleerde dit voorstel tijdens de budgetbesprekingen, maar de deputatie wil de Leopoldskazerne kost wat het kost ombouwen tot een te groot provinciehuis waar niemand op zit te wachten. Voor haar centralisatie heeft de provincie immers slechts 60% van de bouwoppervlakte van de site nodig. Een interne studie van de eigen provinciale administratie stelde bovendien dat het huidige provinciehuis in de Gouvernementstraat ruimtelijk gezien voldoende groot is voor de centralisatie van de afgeslankte provinciale diensten.

Het voorziene kostplaatje van 75 miljoen euro is bovendien al opgelopen tot 105 miljoen euro. ‘Door alle kosten op te splitsen valt dit minder op, maar het is uiteindelijk de belastingbetaler die zal opdraaien door dit megalomaan plan. De meeste mensen zijn ondertussen al vergeten dat de provincie in 2012 extra kantoorgebouwen in het PAC Zuid aangekocht heeft voor 21 miljoen euro met als doelstelling om daar te centraliseren. Deze piste werd in 2013 plots verlaten waardoor de provincie een schadevergoeding van 490 000 euro moest betalen. Men weet ook niet dat de provincie een sporthal van 7 miljoen euro moet bouwen in de Henleykaai vooraleer ze de bouwwerken in de Kazerne kunnen aanvatten’, besluit De Vis.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is