Mountainbikeparcours in het kloosterbos?

Op 23 april 2018, over deze onderwerpen: Natuurgebieden, Provinciale domeinen, Recreatie
mountainbikers

De provincie is eigenaar van een groot deel van het kloosterbos. Recent heeft de provincie een bosbeheerplan opgemaakt voor het Kloosterbos waarbij zones voorzien zijn voor wandelaars, fietsers, ruiters en mountainbikers. De mountainbikers zijn evenwel niet tevreden met de voorziene route en vragen daarom om een meer gevarieerd en uitdagend mountainbikeparcours te voorzien met de nodige hindernissen. ‘Het is een evenwichtsoefening waarbij men belangrijke natuurwaarden moet verzoenen met recreatief gebruik maar het is belangrijk dat er een oplossing komt’, vindt provincieraadslid Annemie Charlier.

De mountainbikers maakten voorheen gebruik van een niet-officieel parcours maar met het nieuwe bosbeheerplan zal er voortaan strenger opgetreden worden als men afwijkt van de officieel voorziene routes. Deze kwestie werd door Annemie op de agenda van de bevoegde commissie geplaatst. Uit het antwoord van gedeputeerde Bruggeman blijkt dat er momenteel naar een oplossing wordt gezocht. Op de vergadering van de stuurgroep Sponaro zijn er een aantal werkafspraken gemaakt met de verschillende partijen. De federatie van mountainbikers werd gevraagd om duidelijk aan te geven aan welke criteria een technisch mountainbikeparcours moet voldoen.

De bevoegde gedeputeerden zouden zelf ook de verschillende mogelijkheden onderzoeken en ook de Bosgroep zou aan de privé-boseigenaars van de aanpalende stukken Kloosterbos vragen of het eventueel mogelijk is om daar een technisch mountainbikeparcours te voorzien. Ook andere locaties en andere pistes zullen onderzocht worden. Het niet-reglementaire maar jarenlang gebruikte parcours dat door het kloosterbos loopt aanduiden als officieel parcours lijkt geen optie omdat dit moeilijk verzoenbaar zou zijn met de ecologische opdracht van de provincie en ook op vlak van veiligheid zou dit problematisch zijn.

Op 7 mei komen alle partijen terug samen om alsnog een oplossing te vinden. Op vraag van Annemie zullen de commissieleden geïnformeerd worden over het verdere verloop van de onderhandelingen in de stuurgroep Sponaro. ‘Natuurbeheer is belangrijk en de provincie heeft daar als boseigenaar ook een aantal wettelijke verplichtingen maar het is ook belangrijk dat de mountainbikers hun sport kunnen beoefenen op een geschikt parcours. Ik hoop alvast dat er een goede oplossing uit de bus komt voor de mountainbikers.’, besluit Charlier.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is