Maatregelen tegen wateroverlast in het Waasland

Op 15 december 2017, over deze onderwerpen: Waterlopen

De regio Waasland werd op 15 januari en 30 mei 2016 zwaar getroffen door wateroverlast. Om deze problematiek in de toekomst te voorkomen of te beperken stemde de provincieraad op 22 juni 2016 in met de aanbesteding van een modelleringsstudie voor de stroomgebieden van enkele waterlopen in het Waasland. Omdat de resultaten van de studie op zich laten wachten vroeg provincieraadslid Johan Van Duyse tijdens de provincieraad van 13 december jl. aan de deputatie wanneer men met de resultaten aan de slag kan gaan.

De deputatie besliste tijdens de zitting van 13 oktober 2016 om deze studie te laten uitvoeren door Antea Belgium NV. In de modelleringsstudie werden vier fases onderscheiden. Het eindresultaat van de eerste drie fases werd op 6 november 2017 voorgelegd aan de betrokken gemeenten en wateractoren uit het gebied. Vervolgens werden deze voorstellen op 24 november 2017 door Antea Belgium en de provinciale dienst Waterbeleid gebundeld in een voorstel van scenarioberekeningen. Er werd een lijst van mogelijke remedies en voorstellen naar voor geschoven.

Na overleg met de betrokken gemeenten zal de provincie de opdracht geven aan Antea om de vierde en laatste fase op te starten. De aanvang van fase vier is voorzien voor half januari 2018 en de definitieve resultaten worden half april 2018 verwacht. In mei 2018 zou er dan duidelijkheid moeten zijn over de maatregelen die moeten getroffen worden en wie dit op het terrein zal uitvoeren. ‘We kijken vol verwachting uit naar de resultaten van de laatste fase zodat men op het terrein de nodige maatregelen kan treffen’, besluit Van Duyse. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is