Johan Van Duyse pleit voor bijsturing provinciaal beleid inzake ondernemerschap

Op 19 december 2017, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemerschap

Uit grootschalig onderzoek in opdracht van VOKA blijkt dat slechts 40% van de ondernemers in Oost-Vlaanderen tevreden zijn over het beleid van hun gemeente. Globaal verwachten ondernemers vooral vooruitgang inzake communicatie, mobiliteit en fiscaliteit. ‘De resultaten van deze studie vormen het moment bij uitstek om een evaluatie te maken van het provinciale beleid inzake ondernemerschap om waar nodig extra initiatieven te nemen of het beleid bij te sturen’, vindt provincieraadslid Johan Van Duyse.

Hoewel de globale score voor Oost-Vlaanderen niet afwijkt van de rest van Vlaanderen is het aangewezen om het provinciale beleid onder de loep te nemen. Heel wat KMO’s en bedrijfsleiders zijn bijvoorbeeld op zoek naar een betaalbare bedrijfsruimte maar deze zoektocht is vaak een zware klus. Eind 2015 pleitte provincieraadslid Rik De Vis ervoor om samen met de Oost-Vlaamse gemeenten een strategie te ontwikkelen om de leegstaande bedrijventerreinen volop te benutten. ‘Het herwaarderen van oude industrieterreinen en een dynamisch ruimtelijk beleid inzake bedrijventerreinen zou de Oost-Vlaamse ondernemingen een dienst bewijzen’, merkte Rik toen terecht op.

De POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) Oost-Vlaanderen kreeg daarom de opdracht om strategische en regionale bedrijventerreinen te ontwikkelen en de onbenutte gronden te inventariseren. Na inventarisatie werden 18 onbenutte bedrijventerreinen geselecteerd. ‘De provincie Oost-Vlaanderen heeft de ambitie om een ideale vestigingsplaats te zijn voor ondernemingen maar daar knelt het schoentje vaak want onze provincie kampt met een tekort aan bedrijventerreinen. Er is nog heel veel werk aan de winkel in een verhaal dat nooit eindig zal zijn. Het provinciebestuur kan deze studie aangrijpen als basis om het beleid verder af te stemmen en bij te sturen waar nodig’, besluit Van Duyse. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is