Johan Van Duyse pleit ervoor om geen provinciale handelsmissies meer te organiseren

Op 13 september 2017, over deze onderwerpen: Handelsmissies

Het Oost-Vlaams provinciaal beleid op vlak van buitenlandse handel en de provinciale handelsmissies speelt zich voornamelijk af in China (Hebei, Liaoning en Shangdong) en Vietnam. Doelstellingen zijn: Oost-Vlaamse bedrijven promoten en begeleiden op buitenlandse markten; internationalisering van Oost-Vlaamse kennis- en andere publieke en private instellingen; acquisitie, onthaal en begeleiding van kandidaat-investeerders met het oog op de verhoging van het aantal buitenlandse directe investeringen.

Overlap met het FIT

Om deze doelstellingen te bereiken organiseert de provincie op regelmatige basis handelsmissies. ‘Ook het FIT organiseert op regelmatige basis handelsmissies en beschikt tevens over provinciale kantoren in de 5 Vlaamse provincies. Het organiseren van economische missies is evenwel geen kerntaak van het provinciale bestuursniveau. Het geld en de energie die erin gestoken worden staan niet in verhouding met de output’, stelt Van Duyse.

Bundelen van handelsmissies om slagkracht te versterken

De provinciale missies zijn weliswaar goed bedoeld maar hier wordt voornamelijk aan prospectie gedaan, er worden contacten gelegd en mogelijkheden onderzocht. De handelsmissies van het FIT gaan doorgaans wat verder en hier worden vaker concrete stappen gezet om effectief een nieuwe exportmarkt aan te boren of investeerders aan te trekken. ‘Het is efficiënter, effectiever en meer kostenbesparend als deze activiteiten gebundeld worden zodat de algemene expertise optimaal kan ingezet worden en de economische en zakelijke slagkracht versterkt wordt’, besluit Van Duyse.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is