Informatievergadering voor de inwoners van de “Oude Briel” te Baasrode en Buggenhout

Op 6 oktober 2017, over deze onderwerpen: PRUP Oude Briel

Reeds vele jaren sleept het “PRUP Stedelijk Project Oude Briel” zich voort zonder te landen. Voor inwoners die binnen het gebied wonen schept dit grote onzekerheid. Waterwegen & Zeekanaal (W&Z) is gestart met het opkopen van woningen via het voorkooprecht en een aantal van de door hen aangekocht woningen zijn reeds afgebroken. Voor de resterende bewoners is dit erg verwarrend. Fractieondervoorzitter Annemie Demuyt formuleerde daarom tijdens de provincieraad van 4 oktober jl. het voorstel om een informatievergadering te organiseren voor alle inwoners van Baasrode en Buggenhout. ‘Het is belangrijk om de omwonenden via inspraakmomenten en informatievergaderingen bij de besluitvorming te betrekken’, vindt Annemie.

De site van de Oude Briel situeert zich op het grondgebied van zowel Dendermonde (Baasrode) als Buggenhout. Enerzijds is er het industrieterrein in Baasrode en anderzijds de sterk vervuilde en verlaten Alvatsite te Buggenhout. Deze twee dossiers staan volgens de gedeputeerde los van elkaar maar werden in het verleden wel duidelijk aan elkaar gekoppeld door de deputatie. Er is een studiebureau aangesteld om een masterplan voor de Alvatsite te Buggenhout op te maken waarbij verschillende toekomstscenario’s onderzocht worden. Op 24 oktober 2017 vindt er een tweede inspraakmoment over de Alvatsite plaats waarbij omwonenden de kans krijgen om hun standpunt te formuleren over de verschillende toekomstscenario’s die het studiebureau zal voorstellen.

Uit het antwoord van de gedeputeerde blijkt dat de provincie – in navolging van de vraag van Annemie Demuyt en de stad Dendermonde – inderdaad van plan is om een informatievergadering te organiseren over het PRUP Oude Briel. Deze vergadering zal vermoedelijk op 6 december 2017 plaatsvinden. De gedeputeerde bevestigde dat het inderdaad de bedoeling is om de resultaten van het mobiliteitseffectenrapport (MOBER) én van de studie over de Alvatsite dan te presenteren. Op vraag van Annemie zal er tijdens de commissie van 5 december 2017 ook een toelichting gegeven worden over de Alvatsite en het PRUP Oude Briel. De POM en W&Z zullen dan ook aanwezig zijn om vragen te stellen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is