PCVO Dender en Schelde en PCVO VIVA fuseren

Op 26 april 2018, over deze onderwerpen: Onderwijs

Het provinciaal onderwijs telt op dit moment 4 PCVO’s (Provinciale Centra voor Volwassenenonderwijs) in Oost-Vlaanderen. Vlaams minister van Onderwijs Crevits streeft naar een schaalvergroting zodat cursisten binnen één CVO van een ruimer aanbod en meer keuzemogelijkheden zouden kunnen genieten. Vanaf 1 september 2019 zullen CVO’s aan nieuwe minimumnormen moeten voldoen inzake het aantal lesurencursist. Om aan deze nieuwe uitdagingen tegemoet te komen besliste de provincieraad om het ontwerpbesluit m.b.t. de fusie tussen PCVO Dender en Schelde en PCVO VIVA goed te keuren met ingang van 1 september 2018. De N-VA-fractie heeft deze fusie mee goedgekeurd.

Dit is reeds de derde fusieoperatie die zal doorgevoerd worden aangezien de norm wordt verhoogd naar 700 000 lesurencursist in dichtbevolkte gebieden en 360 000 lesurencursist in landelijke gebieden. Op 1 september 2015 fuseerden PCVO Waas en Durme en PCVO Schelde tot PCVO Scheldeland en op 1 september 2016 fuseerden PCVO Meetjesland en PCVO Het Perspectief. Een derde stap is de fusie tussen PCVO Dender en Schelde en PCVO VIVA tot PCVO Groeipunt. ‘Na de fusie zal het fusiecentrum over circa 485 000 lesurencursist beschikken en dus zal een bijkomende fusie noodzakelijk zijn om aan de nieuwe normen te voldoen in de toekomst’, stelt fractievoorzitter Tim Moens.

Na de fusie zal het PCVO over elf vestigingsplaatsen beschikken. Het PCVO Dender en Schelde heeft op dit moment 3 vestigingsplaatsen en het PCVO VIVA beschikt over 8 vestigingsplaatsen. Het is de bedoeling om de regionale spreiding maximaal te behouden, het huidige aanbod te consolideren en een groei te realiseren in de zorgopleidingen, het tweedekansonderwijs en de opleiding Nederlands Tweede Taal. ‘Gezien het groot aantal vestigingsplaatsen - die bovendien sterk verspreid zijn - wordt het een enorme uitdaging om dit op een goede en efficiënte manier te managen. Dat was voorheen al het geval voor PCVO VIVA maar dat zal na de fusie nog moeilijker zijn voor de directie.’, besluit Moens.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is