Fietssnelweg tussen Dendermonde en Lebbeke geen prioriteit voor provinciebestuur

Op 23 februari 2017, over deze onderwerpen: Fietssnelwegen, Mobiliteit

Op 16 oktober 2014 werd het ontwerp en het planproces van het provinciaal fietssnelwegenplan door de deputatie goedgekeurd en op 2 september 2015 werd het aangepaste fietssnelwegenplan aan de provincieraad voorgelegd. De spoorlijn 60 Dendermonde- Lebbeke- Opwijk is opgenomen in het provinciaal fietssnelwegenplan maar uit het antwoord van gedeputeerde Hertog op de mondelinge vraag van Annemie Demuyt blijkt eens te meer dat deze verbinding op dit moment geen prioriteit is en pas later aan bod zal komen. ‘Het is duidelijk dat dit op de lange baan geschoven wordt en dat het geen prioriteit is voor het stadsbestuur van Dendermonde én het Oost-Vlaamse provinciebestuur’, stelt fractieondervoorzitter Annemie Demuyt.

De afgelopen twee jaar heeft het provinciebestuur permanent overlegd met het stadbestuur van Dendermonde over het fietssnelwegenplan maar uit het antwoord van de gedeputeerde op de provincieraad van 22 februari jl. blijkt dat de realisatie van de fietssnelweg langs de spoorlijn 60 zelfs niet ter sprake gekomen is tijdens deze besprekingen omdat er – naar verluidt – eerst andere prioriteiten afgewerkt worden. De deputatie wil in eerste instantie vooral inzetten op kwantiteit (realisatie aantal km fietssnelwegen) en minder op kwaliteit (prioritair aanpakken van de meest onveilige fietstrajecten).

De gedeputeerde verklaarde dat spoorlijn 60 – gezien de complexiteit – pas aan de beurt komt als andere projecten afgewerkt zijn. Gezien er heel wat bebouwing aanwezig is langs de spoorlijn moet men wellicht deels een alternatieve locatie zoeken voor de fietssnelweg. ‘Het is bijzonder jammer dat de de realisatie van de fietssnelweg tussen Dendermonde en Lebbeke geen prioriteit is voor het provinciebestuur. Nochtans zijn er al heel wat verkeerslachtoffers en zelfs dodelijke slachtoffers gevallen door de onveilige situatie langs de de grote baan in Sint-Gillis. ’, besluit Demuyt. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is