Derde reeks meerwerken voor de Campus Henleykaai

Op 7 maart 2018, over deze onderwerpen: Bouw sportzaal Henleykaai

De deputatie heeft op 25 januari 2018 een derde reeks meerwerken goedgekeurd voor de Campus Henleykaai voor een bedrag van 198 058 euro. De totale projectkost is ondertussen al opgelopen van 7 miljoen euro naar 7 816 410 euro en ook de voorziene opleveringsdatum voor de sportzaal  werd enige tijd geleden al verschoven van mei 2018 naar september 2018. Het is nog maar de vraag of deze timing gehaald zal worden. Provincieraadslid Rik De Vis heeft bij aanvang duidelijk gesteld dat het een ‘mission impossible’ was om deze plannen op deze locatie binnen het budget van 7 miljoen euro te realiseren en dat ook de timing niet gehaald zou worden. 

De beslissing van het provinciebestuur werd enkel ter kennisname aan de provincieraad voorgelegd omdat de deputatie deze beslissing bij hoogdringendheid genomen heeft. De werken zouden anders nog meer vertraging oplopen zodat ook de nieuwe timing in het gedrang zou komen. ‘Het is ondertussen al de derde reeks meerwerken voor de  Campus Henleykaai. Dit is een uitloper van het project Leopoldskazerne waarbij de provincie noodgedwongen een sportzaal moet bouwen ter compensatie van de huidige sportzaal in de Leopoldskazerne. Als je als huisvader of huismoeder op deze manier zou bouwen zou dit financiële drama’s veroorzaken’, besluit Rik De Vis. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is