Budget van 1 800 000 euro voor het scheepvaartmuseum moet goed besteed worden

Op 27 januari 2017, over deze onderwerpen: Onroerend Erfgoed, Scheepvaartmuseum Baasrode

De provincie Oost-Vlaanderen heeft een budget van 1 800 000 voorzien voor investeringswerken in het Scheepvaartmuseum te Baasrode. Omdat het nog steeds onduidelijk is hoe deze middelen besteed zullen worden vroeg fractieondervoorzitter Annemie Demuyt op de provincieraad aan de gedeputeerde welke investeringswerken er gepland staan en wat de timing is. Uit het antwoord van de gedeputeerde blijkt dat er nog geen concrete timing opgesteld is maar dat 1 200 000 euro voorzien is voor de instandhoudingswerken van Scheepswerven Van Praet-Dansaert en Van Damme. Ook voor het aantrekkelijker maken van het museum voor bezoekers zijn middelen voorzien.

Hoe dit concreet uitgewerkt zal worden moet nog besproken worden met de vzw Scheepvaartmuseum en de stad Dendermonde. Annemie pleitte er bij de gedeputeerde voor om de vzw Scheepvaartmuseum nauw te betrekken bij de uitvoering van de plannen en snel werk te maken van de concrete uitwerking van de plannen. ‘De vzw is vragende partij om samen te werken met het provinciebestuur om het Scheepvaartmuseum terug aantrekkelijk te maken bij het grote publiek. Ook inzake de instandhoudingwerken hebben de mensen van de vzw Scheepvaartmuseum heel wat expertise opgebouwd', stelt Demuyt.

Ik wil de gedeputeerde bedanken voor de werken die deze zomer uitgevoerd zijn i.v.m. het noodzakelijke onderhoud en de lekkende daken. Maar er is nog veel werk aan de winkel en er moet nog veel geïnvesteerd worden. Het is ook een goede zaak dat de gedeputeerde werk wil maken van het aantrekkelijker maken van het museum voor het grote publiek. Wat dat betreft heb ik samen met de vzw reeds het initiatief genomen en is er een educatief project uitgewerkt. Ik roep de gedeputeerde dan ook op om samen te zitten met de vzw om dit verder uit te werken’, aldus Annemie Demuyt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is