Bosgroepen en Regionale Landschappen samenvoegen om de slagkracht te verhogen

Op 27 november 2017, over deze onderwerpen: Bosgroepen en Regionale Landschappen

Op vlak van natuur- en landschapszorg en duurzaam bosbeheer ziet N-VA een belangrijke rol weggelegd voor de Regionale Landschappen en de Bosgroepen. Momenteel zijn er drie Regionale Landschappen en drie Bosgroepen in Oost-Vlaanderen. Provincieraadslid Rik De Vis pleitte er op de provincieraad nogmaals voor om de Bosgroepen en Regionale Landschappen samen te voegen tot één structuur omdat dit de slagkracht en efficiëntie zou verhogen. ‘In tijden met grote ecologische uitdagen waar men het tegelijk met minder publieke middelen moet doen is een conceptuele herijking noodzakelijk’, vindt provincieraadslid Rik De Vis.

Als we de huidige zes entiteiten die zich bezighouden met enerzijds natuur- en landschapszorg en anderzijds duurzaam bosbeheer zouden kunnen herleiden tot drie sterke Regionale Landschappen die het takenpakket van de Bosgroepen overnemen zou dit volgens mij leiden tot sterkere, efficiëntere en gebiedsdekkende organisaties die natuur en bos beheren. De Regionale Landschappen kunnen dan werk maken van een scherper en duurzaam samenwerkingsverband met duidelijk geformuleerde gebiedsgerichte initiatieven zodat de return t.o.v. de aangesloten gemeenten verhoogd wordt’, besluit De Vis.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is