Bomen in Oost-Vlaamse gemeenten geen prioriteit voor Oost-Vlaams provinciebestuur

Op 5 oktober 2017, over deze onderwerpen: Kernnota Ruimte 2050, Klimaatplan 2050, Milieu en klimaat

Er zijn vandaag veel minder bomen dan ooit en dat aantal blijft in alarmerend tempo kelderen. Ook in heel wat Oost-Vlaamse steden en gemeenten is er een gebrek aan bomen. De N-VA- fractie diende daarom gisteren tijdens de provincieraadszitting het voorstel in om subsidies en begeleiding te voorzien voor Oost-Vlaamse gemeenten bij het opmaken van een bomenplan. Er was een breed gedragen consensus bij alle partijen dat het een goed voorstel is omdat er nood is aan meer bomen in de Oost-Vlaamse gemeenten. Voor aanvang van de stemming overhandigde Rik De Vis bomen aan de gouverneur, de voorzitter van de provincieraad en de bevoegde gedeputeerde.

Met een nipte meerderheid werd het voorstel niet goedgekeurd enkel en alleen omdat het van de oppositie kwam. Het is jammer dat de Oost-Vlamingen en de Oost-Vlaamse gemeenten slachtoffer worden van deze kinderachtige politieke spelletjes’, vindt provincieraadslid Rik De Vis. Nochtans kadert het voorstel in de ambitie van de Provincie Oost-Vlaanderen om klimaatgezond te worden tegen 2050 en in de waarden en speerpunten van de provinciale kernnota “Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050”.

Uiteindelijk stemden 30 raadsleden voor, 32 tegen en waren er 5 onthoudingen van de meerderheidspartijen. Eerst leek het voorstel wel een meerderheid te halen maar na tussenkomst van de fractievoorzitters van de meerderheidspartijen hebben een aantal raadsleden hun stemkeuze moeten herzien. Zelfs eerste gedeputeerde Vercamer onthield zich bij de stemming omdat hij het voorstel genegen is maar blijkbaar principieel geen voorstellen van de oppositie wil goedkeuren.

De “groene infrastructuur” is economisch even noodzakelijk als de “grijze infrastructuur” van wegen, riolen, gas- en elektriciteitsleidingen. Zowel stedenbouwkundige, ecologische, sociale als economische motieven verantwoorden de roep om expertise die nodig is om een planmatig bomenbeleid- en beheer op te zetten. Ik zal aan mijn kleinkinderen moeten uitleggen dat er geen bomenplan komt door deze politieke spelletjes’, besluit een teleurgestelde Rik Vis. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is