Beleidstussenkomst over het beheer van de onbevaarbare waterlopen

Op 29 november 2017, over deze onderwerpen: Waterlopen

De afgelopen jaren zijn er heel wat hervormingen doorgevoerd om de versnippering inzake het beheer van onbevaarbare waterlopen tegen te gaan. Dankzij de interne staatshervorming ‘Doorbraak 63’ zijn er heel wat waterlopen van de gemeenten overgenomen door de provincie. ‘Het is duidelijk dat er al belangrijke stappen gezet zijn om de versnippering tegen te gaan maar we moeten in de toekomst nog stappen zetten. Dan denken we bijvoorbeeld aan het reduceren of afschaffen van de polders en de wateringen’, vindt fractieondervoorzitter Annemie Demuyt.

De provincie telt op dit moment 42 polders of wateringen. Onbevaarbare waterlopen gelegen in een polder of een watering worden door hen beheerd. Ondanks de inspanningen is er nog steeds te veel versnippering. Gemeenten kunnen beroep doen op RATO voor het inventariseren van de lozingspunten i.k.h.v. hun rioleringsbeleid. Zo kan gecontroleerd worden of bepaalde woningen met hun afvalwater lozen richting de riool of richting waterloop. ‘Het is toch wel belangrijk dat dit goed opgevolgd wordt door de deputatie’, besluit Demuyt. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is