AED- toestellen in provinciegebouwen en provinciale domeinen

Op 16 december 2016, over deze onderwerpen: AED-toestellen

Een automatische externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart kan toedienen bij levensbedreigende hartritmestoornissen. Het is een toestel dat door omstaanders gebruikt kan worden om het leven te redden van mensen met een hartstilstand. ‘Het is belangrijk dat er voldoende toestellen aanwezig zijn in provinciale domeinen en in provinciegebouwen en dat ook duidelijk kenbaar gemaakt wordt waar deze toestellen zich bevinden’, stipte provincieraadslid Marlies Deconinck aan tijdens de provincieraadszitting van december jl. Marlies pleitte er bij de deputatie voor om te onderzoeken waar extra toestellen geplaatst kunnen worden. 

Blinde vlekken opvullen

De provincie Oost-Vlaanderen heeft reeds een aantal toestellen aangekocht en geplaatst op locaties waar sportieve prestaties geleverd worden, waar bijzondere risico’s zijn op verdrinking of waar veel bezoekers samenkomen. Er zijn AED-toestellen aanwezig in de provinciale domeinen Puyenbroeck, Het Leen, De Ster, De Boerenkreek en in de administratie van de provinciale brandweerschool PAULO. ‘Er bestaat een app waarop je de locaties van alle huidige toestellen kan raadplegen maar dat is duidelijk nog niet bij het brede publiek bekend. Bovendien lijkt het ons aangewezen om naar de toekomst toe extra toestellen te plaatsen om zo de blinde vlekken op te vullen’, besluit Deconinck.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is