PRUP Glastuinbouw Melsele (opnieuw) vastgesteld na vormfout

Op 3 april 2016, over deze onderwerpen: Glastuinbouw

MELSELE - In het persbericht van januari van dit jaar kon u reeds lezen dat de provincie haar plannen voor de inplanting van de glastuinbouwcluster in Melsele doorzet ondanks felle tegenstand en bezwaren. De voorlopige vaststelling van het PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan) werd op 27 januari 2016 goedgekeurd door de provincieraad. De N-VA- fractie stemde tegen omdat er zowel bij de lokale bevolking als bij lokale land- en tuinbouwsector geen draagvlak aanwezig is.

Omdat de aankondiging van het openbaar onderzoek niet gepubliceerd werd binnen de voorziene termijn diende de provincieraad het PRUP opnieuw voorlopig vast te stellen op de provincieraad van 23 maart 2016. De gedeputeerde benadrukte dat niet de provincie, maar het Mediahuis hier in de fout gegaan is. Provincieraadslid Johan Van Duyse herhaalde het fractiestandpunt dat op de provincieraad van januari jl. geformuleerd werd en drong er bij de deputatie op aan om maatregelen te treffen om vormfouten in de toekomst te vermijden.

Het (nieuw) openbaar onderzoek loopt van 18 april 2016 tot en met 16 juni 2016. Tijdens het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen ingediend worden bij de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Procoro). ‘De N-VA provincieraadsfractie blijft tegenstander van het inplanten van een glastuinbouwzone in Melsele’, besluit Van Duyse. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is