Meerderheid stemt tegen voorstel N-VA provincieraadsfractie

Op 13 november 2014, over deze onderwerpen: Herdenking Eerste Wereldoorlog, Onroerend Erfgoed

Tijdens de provincieraad van 12 november 2014 diende de N-VA provincieraadsfractie een voorstel tot raadsbesluit in. Het voorstel van N-VA was om gedurende de periode 2014-2018 bijzondere aandacht te besteden aan funerair erfgoed van alle slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog die begraven zijn op Oost-Vlaams grondgebied.

Momenteel bestaat er reeds een provinciaal reglement waarbij subsidies voor conserveringswerken aan niet-wettelijk beschermd waardevol funerair erfgoed kunnen toegekend worden. De suggestie van N-VA was om, zonder het budget hiervoor te wijzigen,  in het reglement een passage toe te voegen waarbij gevraagd wordt om gedurende de periode 2014-2018 bijzondere aandacht te schenken aan slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog en via de provincie een gerichte communicatiecampagne op te starten waarbij de mogelijkheid tot subsidiëring van funerair erfgoed van slachtoffers uit deze periode extra in de verf gezet wordt.

Belangrijke symboolwaarde

Johan Van Duyse verwoordde het standpunt van N-VA op de provincieraad als volgt: ‘Met het goedkeuren van dit voorstel zou de provincie zowel als voorbeeld kunnen fungeren voor andere overheidsniveaus, alsmede een passende commemoratie aan de slachtoffers kunnen bieden in het kader van de bijzondere tijdsgeest 100 jaar Grootte Oorlog. Het goedkeuren én communiceren van dit besluit zou een belangrijke symboolwaarde betekenen’.

Ondanks dat de provincie Oost-Vlaanderen reeds heel wat aandacht aan erfgoed van de Eerste Wereldoorlog besteedt, besloot de deputatie om het voorstel niet te steunen. De N-VA fractie beschouwt dit als een gemiste kans: ‘Het is jammer dat de deputatie een goed voorstel weigert te steunen enkel en alleen omdat het van de oppositie komt’ ,aldus raadslid Paul Carteus.  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is