ESF oproep Versterkt Streekbeleid richt zich tot partnerschappen van steden en gemeenten

Op 11 februari 2016, over deze onderwerpen: RESOC, Vernieuwd streekbeleid

PROVINCIAAL Met de conceptnota en ESF oproep Versterkt Streekbeleid wil Vlaanderen een nieuw elan geven aan haar beleid op vlak van streekontwikkeling. Het huidige streekoverleg in de verschillende RESOC’s (Regionaal Sociaal- Economisch Overlegcomités) is immers niet mee geëvolueerd met een aantal maatschappelijke evoluties. Bedoeling is om naar een nieuw streekbeleid te gaan dat van onderuit gegroeid is. De oproep is gericht naar partnerschappen van steden en gemeenten, die in overleg met sociale partners en de provincies een streekvisie kunnen ontwikkelen en concretiseren.

Provincieraadslid Johan Van Duyse vroeg daarom op de provincieraad van 27 januari jl. welke visie de deputatie heeft op deze ontwikkelingen. ‘Het is duidelijk dat het initiatief van onderuit moet groeien en dat de steden en gemeenten hier het voortouw moeten nemen’, aldus Johan op de provincieraad. In verschillende regio’s worden momenteel immers gesprekken gevoerd door lokale besturen, sociale partners en andere actoren.

De gedeputeerde antwoordde dat de provincie als volwaardige partner wil participeren in de nieuwe overlegstructuur en ook een belangrijke rol wil vervullen in het besluitvormingsproces. De gedeputeerde stelde daarenboven dat de provincie niet enkel een dienstverlenende rol wil spelen maar ook medezeggenschap wil hebben in de nieuwe structuur. De provincie wil haar agentschappen zoals de POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) inzetten voor de realisatie van plannen die door de regio’s naar voor geschoven worden.  

De provincie heeft reeds overlegd met de voorzitters van de verschillende RESOC-structuren, waarvan sommigen een doorstart zouden overwegen. ‘Het kan niet de bedoeling zijn dat de provincie hier een grote rol wil spelen’, merkte Johan op tijdens de raadszitting. Er wordt momenteel door de provincie ook overleg gepland met de sociale partners en de vertegenwoordigers van de lokale besturen. We stellen ons zelfs de vraag of de provincie wel moet toetreden tot de nieuwe samenwerkingsverbanden’, besloot Johan Van Duyse zijn tussenkomst. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is