Nieuws

Op 7 april 2017, over deze onderwerpen: Afslanking provincies, Patrimonium

De provincies moeten alle persoonsgebonden instellingen (sport, cultuur, welzijn en jeugd) vanaf 1 januari 2018 overdragen naar de Vlaamse overheid of naar de lokale overheid. Het huis van de Sport en het Provinciaal Cultuurcentrum Caemersklooster zullen bijgevolg overgedragen worden naar de stad …

Op 4 april 2017, over deze onderwerpen: Onderwijs, PAULO

De provincieraad heeft op 22 maart jl. een reglement goedgekeurd voor het verhuren van infrastructuur in de provinciale Politie- en Brandweeropleiding. Vanaf 2017 wordt een nieuwe regeling ingevoerd waarbij zones een vergoeding betalen voor het gebruik van de diensten van de PAULO …

Op 3 april 2017, over deze onderwerpen: Efficiënte overheid, Ruimtelijke ordening

De provincieraad heeft zich op 22 maart jl. akkoord verklaard met het indienen van een projectvoorstel voor het ESF-dossier ‘Verschrept Streekbeleid G28+ Regionetwerk Gent’ via Veneco en een cofinanciering voor het project Oost-Vlaams kerngebied voor een totaalbedrag van 240 000 euro voor een …

Schrijf je in op onze nieuwsbrief