Nieuws

Op 2 maart 2017, over deze onderwerpen: Leopoldskazerne, Nieuw provinciehuis

Vorig jaar raakte bekend dat de deputatie het Provinciaal Administratief Centrum (PAC) ‘Het  Zuid’ reeds in 2016 wou verkopen, of althans verkoopsklaar wou maken. De geschatte verkoopwaarde van het PAC Zuid werd eerst van 68,6 miljoen naar 50 miljoen en later zelfs naar  36 miljoen bijgesteld. Tot …

Op 1 maart 2017, over deze onderwerpen: Bouw sportzaal Henleykaai, Leopoldskazerne, Nieuw provinciehuis

De provincie heeft – zoals bekend – het deel van de Leopoldskazerne dat eigendom was van de stad Gent gekocht. De provincie moet van de stad evenwel een sportzaal voorzien die gelijkwaardig is aan de huidige sportzaal in de Leopoldskazerne. Om dit te realiseren heeft de provincie een …

Op 1 maart 2017, over deze onderwerpen: Beleidsplan Ruimte 2050, Kernnota Ruimte 2050, Ruimtelijke ordening

Het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen werd eind vorig jaar door de Vlaamse Regering goedgekeurd en de provincie werd gevraagd om hierover een advies te formuleren. Alle adviezen worden momenteel gebundeld en behandeld zodat het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen nog bijgestuurd kan worden. De …

Schrijf je in op onze nieuwsbrief